MUNAQOSAH & WISUDA TAHFIDZ JUZ 30 ANGKATAN 1

Memelajari dan mengajarkan Al qur’an adalah suatu kewajiban serta tanggung jawab seorang Muslim terhadap kitab sucinya. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah SWT kecuali orang-orang yang mampu melaksanakan kedua hal tersebut.

Al qur’an merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tiada kepalsuan dalam Al qur’an, yang adalah kalam (perkataan) Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah.

Al qur’an juga sumber segala ilmu pengetahuan. Sehingga dengan isi kandungannya, umat Muslim sepanjang zaman dapat memelajari keajaiban alam semesta untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan manusia.
SDI Al Amanah melalui program BTQ dan Tahfidz Al qur’an selalu mengajarkan kepada para peserta didik untuk senantiasa membaca, memahami dan menghafal Al qur’an. Alhamdulillah program ini mendapat banyak dukungan dari para orang tua yang menginginkan anaknya menjadi penghafal Al qur’an.

Beberapa waktu yang lalu SDI Al Amanah melalui program tahfidz Al qur’an telah melaksanakan kegiatan Munaqosah dan Wisuda Juz 30 yang diikuti sebanyak 32 peserta didik, kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan di SDI Al Amanah.

Kegiatan tersebut mendapatkan respon yang sangat baik dari para orang tua, dan mereka berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan agar menjadi motivasi untuk para peserta didik lainnya untuk dapat menghafal Al qur’an.